Ο μόνος τομέας που δεν έχει επηρεαστεί από τις περικοπές δαπανών στο κρατικό προϋπολογισμό είναι η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου. Την ίδια στιγμή που επιδόματα, συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις υφίστανται τεράστια μείωση το κονδύλι για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης, στο πρώτο τρίμηνο 2017 τα έσοδα από τα 18,069 δις ευρώ αυξήθηκαν στα 18,131 δις ευρώ.

Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές από 5,845 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν σε 5,711 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ οι κοινωνικές εισφορές από 6,155 δισ. ευρώ αυξήθηκαν σε 6,442 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν δραστικά, από τα 19,920 δισ. ευρώ σε 18,984 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι δαπάνες για αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν από 5,189 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε 5,212 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές μειώθηκαν όμως από 9,513 δισ. ευρώ σε 9,031 δισ. ευρώ φέτος.

Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης εμφάνισε πλεόνασμα 529 εκατ. ευρώ. Η ποσοστιαία συμμετοχή των φόρων στην παραγωγή και τις εισαγωγές επί των συνολικών εσόδων έφτασε το 31,5%, ενώ η συμμετοχή των φόρων στο εισόδημα το 18,6%.


SHARE